Kim Dung Truyện
Hoa Sơn Quay lại

Hoa Sơn

1. 0 giờ hàng ngày làm mới Võ Thần Phổ, Võ Thần chọn trong 5 server, TOP10 võ đài mỗi server vào Võ Thần Phổ, tổng có 50 người chơi, người chơi được chọn là Võ Thần có thể nhận 1 phần quà Võ Thần.

2. 0 giờ hàng ngày làm mới Hoa Sơn, Hoa Sơn làm mới ngẫu nhiên trong Võ Thần Phổ, tổng tạo ra 20 người.

3. Người chơi có thể khiêu chiến Võ Thần 20 lần, 0 giờ hàng ngày làm mới lượt khiêu chiến, reset tiến độ.

4. Người chơi có thể tự do chọn cấp sao Võ Thần, thông quan 2 sao hoặc cao hơn trở lên mới có thể khiêu chiến Võ Thần sau, Võ Thần đã thông quan không thể khiêu chiến lại trong ngày.

5. Số tầng khiêu chiến càng cao, độ khó khiêu chiến càng lớn, thưởng càng tốt.

6. Khiêu chiến thành công có thể nhận Thiên Phú Thạch,  Truyền Thụ Thạch, Võ Thần Huy Chương. Võ Thần Huy Chương có thể đổi đạo cụ và tài nguyên quý hiếm tại Tiệm Võ Thần.

7. Thăng cấp VIP có thể tăng số lần lam mới miễn phí Tiệm Võ Thần.

Chơi game quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
App store Google Play PC >>>