Kim Dung Truyện Menu
Character
Hào kiệt tụ hội
Character

Tin tức

Trang chủ > Tin tức

Thông báo bảo trì nâng cấp máy chủ

Thứ 3 ngày 11/10/2016

Chư vị Đại Hiệp thân mến,

 

 

Kim Dung Truyện sẽ tiến hành bảo trì để nâng cấp máy chủ

Máy chủ bảo trì:

Từ KD-01 đến KD-26

Từ KD-49 đến KD-73

Từ KD-78 đến KD-83

Từ KD-88 đến KD-93

Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 14h00 ngày 12/10 đến 19h00 ngày 12/10

Kim Dung Truyện

Tin liên quan

App store Google Play PC >>>